Popis jednotlivých soumraků

Soumrak je přechodné období, kdy jasnost hvězd před východem Slunce postupně ubývá, nebo po jeho západu narůstá. Tento jev je způsoben rozptylem světla na molekulách vzduchu a prachových částicích v atmosféře.
Rozlišujeme následující druhy soumraku:

Astronomický soumrak

je doba před východem nebo po západu Slunce, po kterou Slunce není pod obzorem hlouběji než 18°, tzn. Slunce se nachází 12°-18° pod obzorem. V době letního slunovratu, kdy Slunce osvětluje vysoké vrstvy atmosféry přes severní pól, trvá u nás astronomický soumrak celou noc. V době rovnodennosti trvá 1h50m.

Nautický soumrak

končí nebo začíná, když je střed slunečního kotouče 12° pod horizontem, tzn. Slunce se nachází 6°-12° pod horizontem. V tomto období jsou viditelné nejjasnější hvězdy a mořský horizont je ještě viditelný - používané při navigaci.

Občanský soumrak

je doba mezi západem (východem) Slunce a okamžikem, kdy je Slunce 6° pod obzorem. V době rovnodennosti trvá u nás občanský soumrak 30 minut, v době slunovratů 50 minut. V obecném smyslu se jedná o období, kdy již není možno provádět obvyklé denní činnosti.

Zpět